Hoe lang duurt het opladen?

Frequently Asked Questions

​Alles, wat u over "Opladen in plaats van tanken" moet weten!
 Er zijn vele vragen over het optimale opladen. MENNEKES heeft op elke vraag een antwoord.

Frequently Asked Questions

​Alles, wat u over "Opladen in plaats van tanken" moet weten!
 Er zijn vele vragen over het optimale opladen. MENNEKES heeft op elke vraag een antwoord.

 • Wat zijn de voordelen van elektrische auto's?

  De voordelen van elektrische auto's kunnen kortweg in drie punten worden samengevat: elektrisch rijden is aangenaam, voordelig en goed voor het milieu!

  Veel autobestuurders ervaren het rijden van een elektrische auto als aangenaam, want hij rijdt ongeëvenaard rustig, trilt nauwelijks en heeft een hoge acceleratie. Elektrische auto's kunnen op elk moment over het maximale koppel beschikken. Op die manier beschikken ook kleinere elektrische auto's met een lager kW-vermogen over een immense versnelling.

  In de toekomst zullen stroomleveranciers verschillende tarieven voor het opladen van uw voertuig aanbieden. Wanneer er te veel overtollige energie beschikbaar is, kunt u daarvan profiteren. Wanneer u over een zonnepaneel installatie beschikt, kunt u zelfs "gratis" rijden door uit het energiereservoir uw eigen zonne-energie te tanken.

  Waarom elektromobiliteit de toekomst is…

  Nu al zijn elektrische auto's uitstekend geschikt voor het dagelijkse gebruik, zoals voor het woon-werk verkeer of het ritje naar de supermarkt. De opbouw van de laadinfrastructuur draait op volle toeren. Door heel Nederland zijn er duizenden laadpunten; de meeste daarvan in de stedelijke gebieden. Tegen 2020 zal een landelijk dekkende openbare oplaadinfrastructuur zijn gerealiseerd.

  Door de groei van de markt zullen in de toekomst de prijzen van elektrische voertuigen verder dalen en het prijsniveau van voertuigen met een verbrandingsmotor bereiken. Daarbij zijn gebruiks- en onderhoudskosten voor elektrische auto's aanzienlijk gunstiger.

  Dankzij sterke vooruitgang in de ontwikkeling (R&D) van accu's worden deze niet alleen krachtiger en lichter, maar ook steeds goedkoper. De prijs per kilowattuur zal verder dalen en het bereik van elektrische voertuigen zal steeds groter worden.

 • Welke stekkertypen zijn er voor elektrische voertuigen?

  Wereldwijd zijn er in totaal drie stekkertypen voor het opladen van elektrisch voertuigen met wisselstroom door de IEC (International Electrotechnical Commission) gestandaardiseerd. In Europa is het zogenoemde "IEC Type 2" als standaard-laadstekker gedefinieerd, waarmee zowel aan 230 V als aan 400V geladen kan worden.

  Deze wordt vanaf 2017 bij alle nieuwe voertuigmodellen in Europa gebruikt. Dit systeem is in Duitsland ontwikkeld door MENNEKES.

  Uit de tijd van vóór de overeenkomst inzake een gemeenschappelijke stekker-standaard vindt men nog voertuigen, die met een zogenoemd "IEC-Type 1"-systeem zijn uitgerust. Hierbij gaat het voornamelijk om voertuigen uit het Azië of de Verenigde Staten.

  Daarnaast treft men ook nog SCHUKO- , CEE-Caravan- en HPC-aansluitingen aan, die alleen voor het laden aan een 230VAC-net gebruikt kunnen worden. Voor het laden aan 400 VAC vindt men hier en daar ook nog CEE-contactmateriaal. Vanwege het geringe vermogen gaat het laden aan 230 V gepaard met lange oplaadtijden. Het volledig opladen van een 20 kWh accu duurt hiermee bijna zes uur. Sneller is het laden aan 400VAC. Bij een laadcapaciteit van 22kW duurt het opladen nog slechts 1 uur.

  Nog sneller is het DC-laden met gelijkstroom. Bij 500V en 100 A laadstroom (50 kW) is de 20 kWh accu in slechts 20 minuten weer vol. Aan de gemeenschappelijke standaard voor deze aansluitingen wordt momenteel nog gewerkt. Daarom worden hier nog verschillende systemen gebruikt, bijvoorbeeld het CHAde-MO-systeem en het Combined Charging System (CCS) op basis van het IEC-Type 2-stekkersysteem. Dit laatste ondersteunt zowel het laden via wisselstroom als het snelladen via gelijkstroom en is compatibel met het huidige standaardsysteem Type 2.

  Welk bereik heeft een elektrisch voertuig?

  Het bereik van een elektrisch voertuig hangt af van meerdere factoren:

  • Capaciteit van de aandrijfaccu
   In principe geldt: Hoe groter de accucapaciteit, hoe groter het bereik
  • Opgenomen vermogen van het voertuig
   Hierbij gaat het niet om de maximale capaciteit, maar om het daadwerkelijk benodigde vermogen, dat op zijn beurt weer van de volgende factoren afhangt:

   • Gewicht van het voertuig
    Zware voertuigen hebben meer energie nodig dan lichte

   • Routeprofiel
    Bij bergritten en ritten met hoge snelheid is het bereik kleiner dan bij een gelijkmatige rijstijl op rechte trajecten

   • Rijstijl
    Sterk versnellen en vertragen verkort het bereik. Anticiperend rijden en normaal versnellen hebben een positief effect op het bereik

   • Extra verbruikers
    Verwarming en airco verbruiken ook energie, daardoor wordt het bereik eveneens verkleind.
    Moderne boardcomputers berekenen het resterende bereik relatief betrouwbaar en houden rekening met het energieverbruik van alle aggregaten en de afgelopen rijstijl.

  Zo wordt het bereik berekend: accucapaciteit ÷ verbruik/100 km = bereik.
  Voorbeeld: Bij een accucapaciteit van 30 kWh en een verbruik van 15 kWh/100 km is het bereik 200 km.

  Is de geladen energie voldoende om overal te komen?

  Bereikangst beschrijft de zorg, dat de auto tijdens de rit zonder stroom komt te zitten, het voertuig stil blijft staan en er geen mogelijkheid om op te laden is. Bij het huidige bereik van 120-160km is deze angst echter ongegrond. De laadinfrastructuur wordt voortdurend uitgebreid.

  Verschillende studies hebben aangetoond, dat in Nederland per dag gemiddeld slechts 40km in een personenauto wordt afgelegd. In Europa rijdt 80% van de bevolking niet meer dan 80km per dag. Daarnaast staat een gemiddeld voertuig dagelijks rond de 23 uren stil. Elektrische auto's kunnen dus uitstekend overal worden opgeladen, daar waar ze staan.

  U moet zich eerder de vraag stellen waar u precies heen wilt. Wat is uw rijgedrag op een dag?

  Het elektrische bereik is vooral afhankelijke van de capaciteit (in kWh), het accugewicht, het voertuigontwerp (plug-in of volledig elektrisch voertuig) en de versnelling of snelheid. Zo heeft bijvoorbeeld de Tesla model S bij normale voertuigbelasting een bereik van 502km bij een accucapaciteit van 85kWh. De BMW i3 haalt gemiddeld een bereik van 160km met 18,8 kWh. De Volkswagen e-Golf rijdt met 24,2kWh 130-190km puur elektrisch.

  Welke levensduur heeft een elektrisch voertuig?

  Bepalend voor de levensduur van een elektrisch voertuig is zijn accu. 
  Inmiddels geven sommige fabrikanten 8 jaar garantie op hun voertuigaccu's. 
  Deze kan door een nieuwe worden vervangen en zo kan de levensduur van een elektrische auto die van een benzine-auto bereiken.

 • Waar kan ik overal laden?

  U kunt overal laden, waar u uw auto parkeert.
  Met een elektrische auto heeft u geen tankstation meer nodig, maar gebruikt u uw eigen privé-laadstation of een van de vele laadstations in de openbare ruimte.
  U kunt uw auto comfortabel thuis 's nachts vol laden of op uw werkplek. Bovendien worden er steeds meer openbare laadpunten en snelladers aangelegd. Met een stroomovereenkomst van uw energieleverancier kunt u daar dan laden.

  Hoe betaal ik bij een openbare laadzuil?

  De afrekening bij openbare laadstations gebeurt via de exploitant of via een van de roaming-partners. Afhankelijk van de aanbieder worden verschillende afrekeningsmethoden aangeboden.

  Mogelijkheid 1: U sluit een overeenkomst met een mobiliteitsaanbieder, die ofwel zelf exploitant van laadstations is en/of die met andere exploitanten samenwerkt in het kader van een roamingpartnerschap. Indien u een klantenkaart heeft ontvangen, kunt u zich hiermee bij laadstations autoriseren en uw voertuig opladen.

  Ook bieden sommige exploitanten autorisering per SMS aan. 
  Hiertoe stuurt u een SMS met het nummer van het laadstation naar de exploitant van het laadstation. 
  Wanneer uw telefoonnr. daar aan een overeenkomst is toegewezen, volgt de vrijschakeling van het laadstation en kan het laden beginnen. De afrekening gebeurt in beide gevallen via uw klantaccount bij uw mobiliteitsaanbieder.

  Mogelijkheid 2: Betaling per prepaid-kaart. Wanneer u zo'n prepaid-kaart heeft gekocht, kunt u met het beschikbare tegoed bij elk laadstation, dat deze kaart accepteert, opladen.

  Chargecloud kan vrijgave van een laadstation en de betalingsafhandeling voor u oplossen. Met het product „Chargecloud“ bieden wij een veilige, cloud-based software-oplossing voor het gebruik van het netwerk van de laadinfrastructuur en de afrekening van de laadprocessen. Betaald wordt dan gewoon via een cloud in het internet. Zo werken wij eraan, dat binnenkort iedereen door heel Europa bij zo goed als alle laadstations kan opladen.

  Op welke plaatsen mogen laadstations staan?

  In principe mogen laadstations overal worden opgesteld, zolang de bepalingen van de plaatselijke gemeentelijke verordening inzake laadzuilen in acht worden genomen. De verordening regelt de minimale technische eisen voor de bouw en de exploitatie van openbaar toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen.

  Laadstations in de openbare ruimte mogen alleen door toegelaten netbeheerders/laaddienstverleners opgesteld en geëxploiteerd worden. In de semi-openbare ruimte (bijv. particulier geëxploiteerde parkeergarages en parkeerplaatsen) en op privéterreinen mogen laadstations door de objecteigenaren worden opgesteld. Huurders moeten voor het opstellen van een laadstation toestemming krijgen van de eigenaar.

  Bij de keuze van de opstellingsplaats moet rekening worden gehouden met weers- en omgevingsinvloeden en met de risico's van vandalisme. Daarom moet de opstellingsplaats zo worden gekozen, dat de verkeersstroom door het gebruik van het laadstation niet gehinderd wordt en het laadstation moet op een stevig fundament worden geïnstalleerd.

  Kan de auto energie in het elektriciteitsnet terugvoeren?

  In principe kan energie uit het voertuig teruggevoerd worden in het elektriciteitsnet. Voorwaarde hiervoor is dat zowel de laadtechniek van het voertuig als de laadinfrastructuur dit ondersteunt.

  Hierin ligt ook voor het energiebeleid een enorme kans, vooral in verband met het effectieve gebruik van duurzame energie. Zo kunnen elektrische voertuigen als bufferreservoir dienen voor duurzame energie en piekbelastingen in het stroomnet door toevoer uit elektrische voertuigen worden opgevangen. 
  Momenteel worden deze piekbelastingen nog opgevangen door kerncentrales of door energiecentrales, die op fossiele brandstoffen werken. Met een navenant uitgebreide laadinfrastructuur en een toereikend gebruik van elektrische voertuigen zou de energietoevoer vanuit elektrische voertuigen voor het opvangen van piekbelastingen veel milieuvriendelijker zijn.

  Door passende programmering van de board-elektronica en gebruikersspecificaties wordt gewaarborgd, dat het voertuig altijd voldoende geladen blijft. Momenteel wordt nog aan implementatiemodellen gewerkt, die getest worden in pilotprojecten.

  Waar moet ik mij aan houden, wanneer ik als bezitter van een pand, een ondergrondse parkeergarage of een openbaar toegankelijke parkeerplaats een laadmogelijkheid ter beschikking stel?

  Er is geen speciale vergunning nodig voor het installeren van laadpunten in of bij een eigen gebouw. 
  Voor ondergrondse parkeergarages gelden echter speciale bepalingen, bijvoorbeeld de lokale brandbeveiligingsvoorschriften. Een laadzuil op een privéterrein met openbare toegang moet worden afgestemd met de verantwoordelijke vergunningverlenende instanties. Een wettelijke bekrachtiging vindt plaats via een bouwvergunningsprocedure.

 • Wat kost mij de stroom voor een elektrisch voertuig voor 100km rijden?

  De stroomkosten per 100km zijn in vergelijking met benzine-auto's aanmerkelijk lager.

  Voorbeeld: Een elektrische auto gebruikt op 100 km 15kWh stroom. Bij een stroomprijs van 25ct/kWh bedragen de energiekosten 4,00 €. 
  Bij een verbrandingsmotor met een verbruik van 6,5 l/100 km € en een literprijs van 1,45 € bedragen de energiekosten 9,42 € - dus meer dan het dubbele.

  Hoe lang duurt het opladen?

  Afhankelijk van het vermogen van uw auto (vergelijk Tesla) laadt de accu van uw auto in 30 minuten weer op tot 80% en daarmee heeft u, afhankelijk van het voertuigmodel, een bereik van 350 tot 380km.

  In principe geldt: de auto laadt op terwijl u slaapt, werkt of inkopen doet. Daarom is het helemaal niet zo relevant, hoe lang een laadproces duurt.

  Relevant is veeleer, hoeveel kilometers u maximaal per dag rijdt en of u 's morgens met een volle accu deze afstand haalt. Voor lange afstanden heeft u snelladers langs de snelwegen.

  Kan ik een elektrische auto gewoon aan mijn stopcontact thuis opladen?

  In principe ja, echter, normale huishoud-stopcontacten resp. hun voedingsleidingen zijn in de regel niet berekend op een dergelijke continue belasting. Daarom alleen opladen aan een huishoud-stopcontact in noodgevallen.

  Voor het normale opladen thuis raden wij uitdrukkelijk het opladen aan met een speciaal daarvoor ontwikkelde laadzuil of wandlaadstation of wallbox. Deze zijn verkrijgbaar met verschillende laadvermogens.

  Wij raden een laadoplossing aan met voldoende laadvermogen-reserves. Zo bent u toegerust voor de toekomst en kunt u uw voertuig sneller en vooral veilig Opladen.

  Is het laden van stroom onder alle weersomstandigheden veilig?

  Elektrische voertuigen kunnen ook bij regenbuien veilig opgeladen worden.

  Moet ik mijn auto altijd helemaal "volladen"?

  Nee. U kunt uw elektrische auto volgens uw behoefte aan elektriciteit opladen en dit proces ook op elk moment onderbreken.

  Hoe vind ik de openbare laadstations?

  Via websites als chargemap.com en oplaadpunten.nl kunt u laadstations in uw directe omgeving vinden en ook registreren.

  Moet ik de parkeerplaatsen bij de laadzuilen vrijhouden?

  Wanneer parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's met een parkeerverbodsbord zijn gemarkeerd, mogen op deze plaatsen elektrische auto's alleen parkeren om op te laden. 
  Natuurlijk zou het ook zonder zo'n parkeerverbodsbord mooi zijn, wanneer deze parkeerplaatsen voor elektrische auto's vrij blijven.

  Kan ik bij het opladen de geladen hoeveelheid stroom zien?

  Of u de geladen hoeveelheid stroom bij het opladen kunt zien, hangt af van het betreffende laadsysteem. In de regel wordt de stroom op de teller van de laadzuil opgeteld. 
  In een bij het laadsysteem behorende App kunt u de stroom per laadproces bekijken.

  Wat gebeurt er, wanneer het laadproces tussendoor wordt onderbroken?

  Het onderbreken van een laadproces is geen probleem. Het opladen kan op elk moment worden voortgezet.

  Hoe stop ik het laadproces?

  Het laadproces kan altijd in het voertuig worden gestopt. Sommige systemen kunnen ook via een App of het opnieuw voorhouden van een voor autorisering gebruikte RFID-kaart worden gestopt.

  Wat gebeurt er wanneer mijn auto met meer/minder vermogen kan laden?

  Auto's en laadstations zijn in beide gevallen, zowel opwaarts als neerwaarts, compatibel. Het laadstation geeft het voertuig de maximale mogelijke stroom, maar het voertuig kan ook zelf bepalen minder stroom af te nemen.

  Wat gebeurt er, wanneer ik de elektrische auto gedurende meerdere dagen aan de laadbox laat zitten?

  De stroomtoevoer wordt door een geïntegreerd ladingmanagementsysteem automatisch na volledige oplading gestopt.

  Ontstaan er extra kosten of beschadigingen, wanneer het voertuig ook na volledige oplading op het elektriciteitsnet blijft aangesloten?

  In de regel veroorzaakt een blijvende stroomverbinding na de volledige oplading geen kosten of beschadigingen. Een aangesloten voertuig kan bijvoorbeeld in de winter worden voorverwarmd, zonder dat daarbij de accu van het voertuig wordt belast. Daarbij onstaan echter wel kosten.

 • Algemene vragen
  • Wat zijn de voordelen van elektrische auto's?

   De voordelen van elektrische auto's kunnen kortweg in drie punten worden samengevat: elektrisch rijden is aangenaam, voordelig en goed voor het milieu!

   Veel autobestuurders ervaren het rijden van een elektrische auto als aangenaam, want hij rijdt ongeëvenaard rustig, trilt nauwelijks en heeft een hoge acceleratie. Elektrische auto's kunnen op elk moment over het maximale koppel beschikken. Op die manier beschikken ook kleinere elektrische auto's met een lager kW-vermogen over een immense versnelling.

   In de toekomst zullen stroomleveranciers verschillende tarieven voor het opladen van uw voertuig aanbieden. Wanneer er te veel overtollige energie beschikbaar is, kunt u daarvan profiteren. Wanneer u over een zonnepaneel installatie beschikt, kunt u zelfs "gratis" rijden door uit het energiereservoir uw eigen zonne-energie te tanken.

   Waarom elektromobiliteit de toekomst is…

   Nu al zijn elektrische auto's uitstekend geschikt voor het dagelijkse gebruik, zoals voor het woon-werk verkeer of het ritje naar de supermarkt. De opbouw van de laadinfrastructuur draait op volle toeren. Door heel Nederland zijn er duizenden laadpunten; de meeste daarvan in de stedelijke gebieden. Tegen 2020 zal een landelijk dekkende openbare oplaadinfrastructuur zijn gerealiseerd.

   Door de groei van de markt zullen in de toekomst de prijzen van elektrische voertuigen verder dalen en het prijsniveau van voertuigen met een verbrandingsmotor bereiken. Daarbij zijn gebruiks- en onderhoudskosten voor elektrische auto's aanzienlijk gunstiger.

   Dankzij sterke vooruitgang in de ontwikkeling (R&D) van accu's worden deze niet alleen krachtiger en lichter, maar ook steeds goedkoper. De prijs per kilowattuur zal verder dalen en het bereik van elektrische voertuigen zal steeds groter worden.

 • Het elektrische voertuig
  • Welke stekkertypen zijn er voor elektrische voertuigen?

   Wereldwijd zijn er in totaal drie stekkertypen voor het opladen van elektrisch voertuigen met wisselstroom door de IEC (International Electrotechnical Commission) gestandaardiseerd. In Europa is het zogenoemde "IEC Type 2" als standaard-laadstekker gedefinieerd, waarmee zowel aan 230 V als aan 400V geladen kan worden.

   Deze wordt vanaf 2017 bij alle nieuwe voertuigmodellen in Europa gebruikt. Dit systeem is in Duitsland ontwikkeld door MENNEKES.

   Uit de tijd van vóór de overeenkomst inzake een gemeenschappelijke stekker-standaard vindt men nog voertuigen, die met een zogenoemd "IEC-Type 1"-systeem zijn uitgerust. Hierbij gaat het voornamelijk om voertuigen uit het Azië of de Verenigde Staten.

   Daarnaast treft men ook nog SCHUKO- , CEE-Caravan- en HPC-aansluitingen aan, die alleen voor het laden aan een 230VAC-net gebruikt kunnen worden. Voor het laden aan 400 VAC vindt men hier en daar ook nog CEE-contactmateriaal. Vanwege het geringe vermogen gaat het laden aan 230 V gepaard met lange oplaadtijden. Het volledig opladen van een 20 kWh accu duurt hiermee bijna zes uur. Sneller is het laden aan 400VAC. Bij een laadcapaciteit van 22kW duurt het opladen nog slechts 1 uur.

   Nog sneller is het DC-laden met gelijkstroom. Bij 500V en 100 A laadstroom (50 kW) is de 20 kWh accu in slechts 20 minuten weer vol. Aan de gemeenschappelijke standaard voor deze aansluitingen wordt momenteel nog gewerkt. Daarom worden hier nog verschillende systemen gebruikt, bijvoorbeeld het CHAde-MO-systeem en het Combined Charging System (CCS) op basis van het IEC-Type 2-stekkersysteem. Dit laatste ondersteunt zowel het laden via wisselstroom als het snelladen via gelijkstroom en is compatibel met het huidige standaardsysteem Type 2.

   Welk bereik heeft een elektrisch voertuig?

   Het bereik van een elektrisch voertuig hangt af van meerdere factoren:

   • Capaciteit van de aandrijfaccu
    In principe geldt: Hoe groter de accucapaciteit, hoe groter het bereik
   • Opgenomen vermogen van het voertuig
    Hierbij gaat het niet om de maximale capaciteit, maar om het daadwerkelijk benodigde vermogen, dat op zijn beurt weer van de volgende factoren afhangt:

    • Gewicht van het voertuig
     Zware voertuigen hebben meer energie nodig dan lichte

    • Routeprofiel
     Bij bergritten en ritten met hoge snelheid is het bereik kleiner dan bij een gelijkmatige rijstijl op rechte trajecten

    • Rijstijl
     Sterk versnellen en vertragen verkort het bereik. Anticiperend rijden en normaal versnellen hebben een positief effect op het bereik

    • Extra verbruikers
     Verwarming en airco verbruiken ook energie, daardoor wordt het bereik eveneens verkleind.
     Moderne boardcomputers berekenen het resterende bereik relatief betrouwbaar en houden rekening met het energieverbruik van alle aggregaten en de afgelopen rijstijl.

   Zo wordt het bereik berekend: accucapaciteit ÷ verbruik/100 km = bereik.
   Voorbeeld: Bij een accucapaciteit van 30 kWh en een verbruik van 15 kWh/100 km is het bereik 200 km.

   Is de geladen energie voldoende om overal te komen?

   Bereikangst beschrijft de zorg, dat de auto tijdens de rit zonder stroom komt te zitten, het voertuig stil blijft staan en er geen mogelijkheid om op te laden is. Bij het huidige bereik van 120-160km is deze angst echter ongegrond. De laadinfrastructuur wordt voortdurend uitgebreid.

   Verschillende studies hebben aangetoond, dat in Nederland per dag gemiddeld slechts 40km in een personenauto wordt afgelegd. In Europa rijdt 80% van de bevolking niet meer dan 80km per dag. Daarnaast staat een gemiddeld voertuig dagelijks rond de 23 uren stil. Elektrische auto's kunnen dus uitstekend overal worden opgeladen, daar waar ze staan.

   U moet zich eerder de vraag stellen waar u precies heen wilt. Wat is uw rijgedrag op een dag?

   Het elektrische bereik is vooral afhankelijke van de capaciteit (in kWh), het accugewicht, het voertuigontwerp (plug-in of volledig elektrisch voertuig) en de versnelling of snelheid. Zo heeft bijvoorbeeld de Tesla model S bij normale voertuigbelasting een bereik van 502km bij een accucapaciteit van 85kWh. De BMW i3 haalt gemiddeld een bereik van 160km met 18,8 kWh. De Volkswagen e-Golf rijdt met 24,2kWh 130-190km puur elektrisch.

   Welke levensduur heeft een elektrisch voertuig?

   Bepalend voor de levensduur van een elektrisch voertuig is zijn accu. 
   Inmiddels geven sommige fabrikanten 8 jaar garantie op hun voertuigaccu's. 
   Deze kan door een nieuwe worden vervangen en zo kan de levensduur van een elektrische auto die van een benzine-auto bereiken.

 • De laadinfrastructuur
  • Waar kan ik overal laden?

   U kunt overal laden, waar u uw auto parkeert.
   Met een elektrische auto heeft u geen tankstation meer nodig, maar gebruikt u uw eigen privé-laadstation of een van de vele laadstations in de openbare ruimte.
   U kunt uw auto comfortabel thuis 's nachts vol laden of op uw werkplek. Bovendien worden er steeds meer openbare laadpunten en snelladers aangelegd. Met een stroomovereenkomst van uw energieleverancier kunt u daar dan laden.

   Hoe betaal ik bij een openbare laadzuil?

   De afrekening bij openbare laadstations gebeurt via de exploitant of via een van de roaming-partners. Afhankelijk van de aanbieder worden verschillende afrekeningsmethoden aangeboden.

   Mogelijkheid 1: U sluit een overeenkomst met een mobiliteitsaanbieder, die ofwel zelf exploitant van laadstations is en/of die met andere exploitanten samenwerkt in het kader van een roamingpartnerschap. Indien u een klantenkaart heeft ontvangen, kunt u zich hiermee bij laadstations autoriseren en uw voertuig opladen.

   Ook bieden sommige exploitanten autorisering per SMS aan. 
   Hiertoe stuurt u een SMS met het nummer van het laadstation naar de exploitant van het laadstation. 
   Wanneer uw telefoonnr. daar aan een overeenkomst is toegewezen, volgt de vrijschakeling van het laadstation en kan het laden beginnen. De afrekening gebeurt in beide gevallen via uw klantaccount bij uw mobiliteitsaanbieder.

   Mogelijkheid 2: Betaling per prepaid-kaart. Wanneer u zo'n prepaid-kaart heeft gekocht, kunt u met het beschikbare tegoed bij elk laadstation, dat deze kaart accepteert, opladen.

   Chargecloud kan vrijgave van een laadstation en de betalingsafhandeling voor u oplossen. Met het product „Chargecloud“ bieden wij een veilige, cloud-based software-oplossing voor het gebruik van het netwerk van de laadinfrastructuur en de afrekening van de laadprocessen. Betaald wordt dan gewoon via een cloud in het internet. Zo werken wij eraan, dat binnenkort iedereen door heel Europa bij zo goed als alle laadstations kan opladen.

   Op welke plaatsen mogen laadstations staan?

   In principe mogen laadstations overal worden opgesteld, zolang de bepalingen van de plaatselijke gemeentelijke verordening inzake laadzuilen in acht worden genomen. De verordening regelt de minimale technische eisen voor de bouw en de exploitatie van openbaar toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen.

   Laadstations in de openbare ruimte mogen alleen door toegelaten netbeheerders/laaddienstverleners opgesteld en geëxploiteerd worden. In de semi-openbare ruimte (bijv. particulier geëxploiteerde parkeergarages en parkeerplaatsen) en op privéterreinen mogen laadstations door de objecteigenaren worden opgesteld. Huurders moeten voor het opstellen van een laadstation toestemming krijgen van de eigenaar.

   Bij de keuze van de opstellingsplaats moet rekening worden gehouden met weers- en omgevingsinvloeden en met de risico's van vandalisme. Daarom moet de opstellingsplaats zo worden gekozen, dat de verkeersstroom door het gebruik van het laadstation niet gehinderd wordt en het laadstation moet op een stevig fundament worden geïnstalleerd.

   Kan de auto energie in het elektriciteitsnet terugvoeren?

   In principe kan energie uit het voertuig teruggevoerd worden in het elektriciteitsnet. Voorwaarde hiervoor is dat zowel de laadtechniek van het voertuig als de laadinfrastructuur dit ondersteunt.

   Hierin ligt ook voor het energiebeleid een enorme kans, vooral in verband met het effectieve gebruik van duurzame energie. Zo kunnen elektrische voertuigen als bufferreservoir dienen voor duurzame energie en piekbelastingen in het stroomnet door toevoer uit elektrische voertuigen worden opgevangen. 
   Momenteel worden deze piekbelastingen nog opgevangen door kerncentrales of door energiecentrales, die op fossiele brandstoffen werken. Met een navenant uitgebreide laadinfrastructuur en een toereikend gebruik van elektrische voertuigen zou de energietoevoer vanuit elektrische voertuigen voor het opvangen van piekbelastingen veel milieuvriendelijker zijn.

   Door passende programmering van de board-elektronica en gebruikersspecificaties wordt gewaarborgd, dat het voertuig altijd voldoende geladen blijft. Momenteel wordt nog aan implementatiemodellen gewerkt, die getest worden in pilotprojecten.

   Waar moet ik mij aan houden, wanneer ik als bezitter van een pand, een ondergrondse parkeergarage of een openbaar toegankelijke parkeerplaats een laadmogelijkheid ter beschikking stel?

   Er is geen speciale vergunning nodig voor het installeren van laadpunten in of bij een eigen gebouw. 
   Voor ondergrondse parkeergarages gelden echter speciale bepalingen, bijvoorbeeld de lokale brandbeveiligingsvoorschriften. Een laadzuil op een privéterrein met openbare toegang moet worden afgestemd met de verantwoordelijke vergunningverlenende instanties. Een wettelijke bekrachtiging vindt plaats via een bouwvergunningsprocedure.

 • Laadproces
  • Wat kost mij de stroom voor een elektrisch voertuig voor 100km rijden?

   De stroomkosten per 100km zijn in vergelijking met benzine-auto's aanmerkelijk lager.

   Voorbeeld: Een elektrische auto gebruikt op 100 km 15kWh stroom. Bij een stroomprijs van 25ct/kWh bedragen de energiekosten 4,00 €. 
   Bij een verbrandingsmotor met een verbruik van 6,5 l/100 km € en een literprijs van 1,45 € bedragen de energiekosten 9,42 € - dus meer dan het dubbele.

   Hoe lang duurt het opladen?

   Afhankelijk van het vermogen van uw auto (vergelijk Tesla) laadt de accu van uw auto in 30 minuten weer op tot 80% en daarmee heeft u, afhankelijk van het voertuigmodel, een bereik van 350 tot 380km.

   In principe geldt: de auto laadt op terwijl u slaapt, werkt of inkopen doet. Daarom is het helemaal niet zo relevant, hoe lang een laadproces duurt.

   Relevant is veeleer, hoeveel kilometers u maximaal per dag rijdt en of u 's morgens met een volle accu deze afstand haalt. Voor lange afstanden heeft u snelladers langs de snelwegen.

   Kan ik een elektrische auto gewoon aan mijn stopcontact thuis opladen?

   In principe ja, echter, normale huishoud-stopcontacten resp. hun voedingsleidingen zijn in de regel niet berekend op een dergelijke continue belasting. Daarom alleen opladen aan een huishoud-stopcontact in noodgevallen.

   Voor het normale opladen thuis raden wij uitdrukkelijk het opladen aan met een speciaal daarvoor ontwikkelde laadzuil of wandlaadstation of wallbox. Deze zijn verkrijgbaar met verschillende laadvermogens.

   Wij raden een laadoplossing aan met voldoende laadvermogen-reserves. Zo bent u toegerust voor de toekomst en kunt u uw voertuig sneller en vooral veilig Opladen.

   Is het laden van stroom onder alle weersomstandigheden veilig?

   Elektrische voertuigen kunnen ook bij regenbuien veilig opgeladen worden.

   Moet ik mijn auto altijd helemaal "volladen"?

   Nee. U kunt uw elektrische auto volgens uw behoefte aan elektriciteit opladen en dit proces ook op elk moment onderbreken.

   Hoe vind ik de openbare laadstations?

   Via websites als chargemap.com en oplaadpunten.nl kunt u laadstations in uw directe omgeving vinden en ook registreren.

   Moet ik de parkeerplaatsen bij de laadzuilen vrijhouden?

   Wanneer parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's met een parkeerverbodsbord zijn gemarkeerd, mogen op deze plaatsen elektrische auto's alleen parkeren om op te laden. 
   Natuurlijk zou het ook zonder zo'n parkeerverbodsbord mooi zijn, wanneer deze parkeerplaatsen voor elektrische auto's vrij blijven.

   Kan ik bij het opladen de geladen hoeveelheid stroom zien?

   Of u de geladen hoeveelheid stroom bij het opladen kunt zien, hangt af van het betreffende laadsysteem. In de regel wordt de stroom op de teller van de laadzuil opgeteld. 
   In een bij het laadsysteem behorende App kunt u de stroom per laadproces bekijken.

   Wat gebeurt er, wanneer het laadproces tussendoor wordt onderbroken?

   Het onderbreken van een laadproces is geen probleem. Het opladen kan op elk moment worden voortgezet.

   Hoe stop ik het laadproces?

   Het laadproces kan altijd in het voertuig worden gestopt. Sommige systemen kunnen ook via een App of het opnieuw voorhouden van een voor autorisering gebruikte RFID-kaart worden gestopt.

   Wat gebeurt er wanneer mijn auto met meer/minder vermogen kan laden?

   Auto's en laadstations zijn in beide gevallen, zowel opwaarts als neerwaarts, compatibel. Het laadstation geeft het voertuig de maximale mogelijke stroom, maar het voertuig kan ook zelf bepalen minder stroom af te nemen.

   Wat gebeurt er, wanneer ik de elektrische auto gedurende meerdere dagen aan de laadbox laat zitten?

   De stroomtoevoer wordt door een geïntegreerd ladingmanagementsysteem automatisch na volledige oplading gestopt.

   Ontstaan er extra kosten of beschadigingen, wanneer het voertuig ook na volledige oplading op het elektriciteitsnet blijft aangesloten?

   In de regel veroorzaakt een blijvende stroomverbinding na de volledige oplading geen kosten of beschadigingen. Een aangesloten voertuig kan bijvoorbeeld in de winter worden voorverwarmd, zonder dat daarbij de accu van het voertuig wordt belast. Daarbij onstaan echter wel kosten.